Filling- en sealingmachine voor snelle productie condensatoren

tuinte-filling-en-sealingmachine-voor-snelle-productie-condensatoren

De markt voor compacte mobiele consumentenelektronica zoals mobiele telefoons gaat snel. Dat vraagt om een vergroting van productiecapaciteit. Murata wilde op hoge snelheid een grote variëteit aan producten produceren. De Japanse fabrikant van elektronicacomponenten, -modulen en -systemen had het verzoek een modulair productieplatform te ontwikkelen voor diverse eindproducten. Het bedrijf gunde het grote project aan een consortium van vier partijen: IMS uit Almelo, Masévon uit Hardenberg, Proftech uit Hengelo en Tuinte. Vanwege de ervaring en kennis op het gebied van engineering, machinebouw en productieautomatisering nam Tuinte de filling- en sealingmachine voor condensatoren voor haar rekening.

Werken in consortium
Het consortium is financieel ondersteund met een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en van de provincies Gelderland en Overijssel. Door de samenwerking is een  innovatieve oplossing ontstaan. Voor de realisatie van het productieplatform is een beroep gedaan op diverse partners en schakels, van engineer tot monteur.

Oplossing
Het team van Tuinte ging gezamenlijk en met toeleveranciers aan de slag om een oplossing te bedenken voor het vullen, sealen, testen en afsluiten van 12 condensatoren in een aluminium strip. Er is een productie platform ontwikkeld waarbinnen 32 verschillende technieken tegelijkertijd werkzaam zijn als modules. De technieken variëren van het laden van de strip, het rondom sealen en koelen, het vullen van de strip met elektrolyte via de chimney (doorvoerkanaal), tot het aanbrengen van een topseal, koelen en testen, afsluiten en transporteren naar een andere machine. Het platform is omgeven door een glove box gevuld met een overdruk van 0,5 bar stikstof om te voorkomen dat de procesoperator niet bloot wordt gesteld aan de chemische stof waarmee de aluminium strip wordt gevuld. Het hart van de machine vormt de transportbanden die de strip begeleiden naar de verschillende posities. Deze dragers, die de strips vervoeren over verschillende processen zijn cruciaal voor het vullen en sealen.

Aanpak
Aan het project zijn strenge eisen gesteld op het gebied van kwaliteit, nauwkeurigheid en productiesnelheid. De uitdaging was om één machine te ontwikkelen voor het hele proces. Een aantal kritische elementen in het proces zijn op voorhand geproduceerd en er zijn duurtesten gedaan. Het uiterst complexe sealproces was één van die elementen, waarbij onder andere temperatuur, druk en vloeistofdichtheid kritische factoren zijn. In het hele proces zijn controlemomenten ingevoerd. Bovendien moest de machine werken in een glove box, waar het belangrijk is dat de condities goed zijn en gemonitord worden.

 

 

Stappenplan
Om een slimme, flexibele productieoplossing te ontwikkelen, is het belangrijk een goed concept neer zetten. Tuinte werkt via een stappenplan waardoor we de eisen van de opdrachtgever kunnen bewaken en risico’s kunnen beheersen en elimineren. De klantwens is vertaald in functionele mechanische en besturingsspecificaties. De eindverantwoordelijke engineer bedenkt een concept voor de nieuwe machine en stelt een reviewteam samen voor de verfijning van de totale machine. Dit team bestaat uit mensen uit diverse geledingen.

Als het designreview concreet is uitgewerkt, wordt in samenwerking met een externe partner de industriële software ontwikkeld. Het product wordt geoptimaliseerd naar aanleiding van functionele testresultaten. Overleg vindt tijdens het proces continu plaats. Wanneer Tuinte tegen een probleem of beperking aanloopt, gaat Tuinte met verschillende expertises om tafel om het probleem snel en vernieuwend op te lossen. Zo moest bij het sealproces voorkomen worden dat de aluminium verpakkingslagen niet beschadigd raakten door de hoge temperatuur. Er is intensief overleg geweest met partners voor de beste oplossing voor de druk, temperatuur én tijd.

Samenwerking
Een dergelijk groot engineeringsproject vraagt om een hoog niveau van kennisdeling en integrale samenwerking. Samenwerking tussen specialisten van Tuinte, met partijen in het consortium, met toeleveranciers en met de eindklant. De samenwerking heeft het innovatieproces versneld. De kennis van de materialen, het inzicht in technische processen gebundeld met de specialistische kennis van machinebouw en de platte organisatie van Tuinte maken het verschil in dergelijke succesvolle innovatieve projecten. De menselijke factor is hierin de grootste succesfactor.

Resultaat
Een snelle, efficiënte productielijn die in driekwart jaar is gerealiseerd. Het productieplatform is geschikt om continu in drie ploegen van acht uur te draaien met een cyclustijd van zes seconden.

 

tuinte-machinebouw-filling-en-sealingmachine-voor-snelle-productie-condensatoren