Ambitie en kernwaarden

Onze ambitie

De hightech industrie verandert in een zeer snel tempo. Tuinte wil een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze industrie. De veranderende markt en klantbehoeftes vormen de basis voor onze ambitie voor de komende vier jaar:

Tuinte wil een voorkeursleverancier zijn voor de hightech industrie op het gebied van engineering, tooling, toelevering en service.

 

Kernwaarden
Als familiebedrijf zijn we trots op de saamhorigheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en fijne werksfeer. We hechten dan ook aan onze kernwaarden. Ze geven invulling aan onze ambitie, beschrijven onze identiteit en zijn verankerd in onze werkzaamheden.

Vakmanschap
Vakmanschap is de basis van ons succes. We streven bij Tuinte naar het leveren van hoogwaardige oplossingen. Niet alleen volgens de normen en eisen, maar ook met onze vakkennis en uitgebreide praktische ervaring. We blijven onszelf continu uitdagen en investeren in onze medewerkers. Hierdoor kunnen we meebewegen met de ontwikkelingen in de markt en met onze opdrachtgevers.

Ondernemerschap
Elke klant en opdracht is anders. Vanuit passie voor techniek én onze cultuur van ondernemerschap brengen we elk project tot een goed einde en overtreffen we verwachtingen. Hierbij zijn onze medewerkers in staat mogelijkheden en risico’s te zien, initiatief te nemen en het maximale uit zichzelf te halen.

Passie
Tuinte combineert passie voor de techniek met een sterke betrokkenheid bij klanten. Dit zorgt ervoor dat we de beste technische oplossingen bedenken en een hoogwaardige dienstverlening bieden. In alles wat we doen zien klanten onze passie terug. We zijn enthousiast, zetten net een stapje extra, hebben een hoge service en betrokkenheid, nemen onze verantwoordelijkheid en gaan geen uitdaging uit de weg. Dit leidt tot een duurzame relatie met klanten, partners en leveranciers.

Verbinden
Wij geloven in de kracht van samenwerken. Samen werken we aan succes! We leveren toegevoegde waarde met elkaar, met klanten en partners. Dit doen we met toewijding, transparantie en oog en oor voor de expertise van anderen. Bij Tuinte komen veel disciplines samen, die elkaar versterken en tot optimale keuzes leiden. Het resultaat is korte lijnen, synergievoordeel, kwaliteitsborging en leverbetrouwbaarheid.

Plezier
Wij zijn ervan overtuigd dat plezier in samenwerking bijdraagt aan het realiseren van de meest optimale klantoplossing en leidt tot duurzaam succes. Plezier in het werk heeft ook een positief effect op de werkprestaties, ontwikkeling en de band met collega’s. De medewerkers van Tuinte werken samen, helpen elkaar en delen hetzelfde belang.

kernwaarden-tuinte-smart-industrial-solutions