Nieuws

Smart maintenance

Smart maintenance

Drie maanden geleden op de TIV2018, waar het thema “Smart Industries 4.0” centraal stond, lieten de vele standhouders zien hoe op verschillende manieren een invulling gegeven kan worden, om de huidige industrie klaar te stomen voor het digitale tijdperk.

Training in risicoreductie

SMART Maintenance kent diverse methodieken om de machine-uptime te verbeteren. Om de uptime van het machinepark te verhogen en risico’s op ongeplande machine-uitval te reduceren, moet eerst inzichtelijk worden gemaakt welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Maar hoe kan de ernst van een risico bepaald worden en hoe kan een beheersmaatregel geformuleerd worden?

Risicoreductie door het opnemen van thermografie in de onderhoudsstrategie

Door een Smart Maintenance risico reductie, kan naar voren komen dat voor een bepaalde machine een predictieve onderhoudsstrategie nodig is. De meeste predictieve onderhoudsmethodieken laten het toe, dat u gewoon door kunt produceren. Terwijl u geld verdient kunt u dus snel en betrouwbaar een beeld krijgen van de conditie van uw machine.  

SMART Maintenance biedt risicoreducties voor de maintenance strategie én het productieproces!

Dat SMART Maintenance met zijn diverse meetmethodieken toegevoegde waarde levert aan het productieproces is al vaak bewezen. Trilling analyse helpt onder andere lager- en uitlijnproblemen te identificeren en Thermografie kan, ter voorkoming van brand, slechte componenten herkennen. Daarnaast maakt ultrasoon-onderzoek cavitiatie in vloeistoffen, premature lagerschades en persluchtlekkages zichtbaar.

Zoeken op deze site