SMART Maintenance biedt risicoreducties voor de maintenance strategie én het productieproces!

Dat SMART Maintenance met zijn diverse meetmethodieken toegevoegde waarde levert aan het productieproces is al vaak bewezen. Trilling analyse helpt onder andere lager- en uitlijnproblemen te identificeren en Thermografie kan, ter voorkoming van brand, slechte componenten herkennen. Daarnaast maakt ultrasoon-onderzoek cavitiatie in vloeistoffen, premature lagerschades en persluchtlekkages zichtbaar.

3Eén van onze klanten had onlangs een minder gangbaar probleem. De boodschap was: ”Ik heb twee keer per jaar last van klontvorming in één van onze poedersilo’s. Kan SMART Maintenance ook ingezet worden om dit fenomeen op te lossen?” Men had het vermoeden, dat inwerking van vocht van buitenaf zorgde voor klonten, die op den duur de materiaaltoevoer boven de vijzels blokkeerden.

Telkens als er klontvorming voorkwam liep de schade in de duizenden euro’s aan grondstofderving, afkeurproducten, ongewenste onderhoudskosten en een ongeplande stilstand van het productieproces.

SMART Maintenance bleek inderdaad de oplossing te zijn voor dit probleem. Omdat de Smart Maintenance adviseur van TDO over de juiste kennis en ultrasoon-apparatuur beschikt, kon in minder dan een dag tijd het probleem gelokaliseerd worden.

Daar waar herhaaldelijke visuele inspecties de lekkages niet konden lokaliseren, was het met de ultrasoon detectie in één dag mogelijk geworden onnodige operationele kosten  voor de toekomst te voorkomen. De technische dienst van  de klant heeft aan hand van de ultrasoon-rapportage meteen maatregelen getroffen om de klontvorming voor de toekomst te weren.

>> Lees hier meer over Smart Maintenance