Risicoreductie door het opnemen van thermografie in de onderhoudsstrategie

Door een Smart Maintenance risico reductie, kan naar voren komen dat voor een bepaalde machine een predictieve onderhoudsstrategie nodig is. De meeste predictieve onderhoudsmethodieken laten het toe, dat u gewoon door kunt produceren. Terwijl u geld verdient kunt u dus snel en betrouwbaar een beeld krijgen van de conditie van uw machine.  

heatZo kwamen wij op de TIV (Technisch Industriële Vakbeurs) ook in contact met een klant die het afgelopen jaar last had van herhaaldelijk terugkerende storingen op een bepaalde machine. De technische dienst had al een aantal keren schakelmateriaal vervangen, dat steeds vaker defect raakte. TDO technical services heeft daarop Thermografisch onderzoek uitgevoerd en zo een verhoogde overgangsweerstand gevonden. Door nader onderzoek bleek, dat de draad en het schakelmateriaal vervuild was geraakt door vonkerosie. Beide moesten daarom door de sterke verhoging in temperatuur volledig worden vervangen. In de onderhoudsstrategie is daarna een periodieke Thermografische scan vastgelegd, waarmee het risico op brand en ongeplande uitval is weggenomen.  

>> Lees hier meer over Thermografie inspecties