Training in risicoreductie

SMART Maintenance kent diverse methodieken om de machine-uptime te verbeteren. Om de uptime van het machinepark te verhogen en risico’s op ongeplande machine-uitval te reduceren, moet eerst inzichtelijk worden gemaakt welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Maar hoe kan de ernst van een risico bepaald worden en hoe kan een beheersmaatregel geformuleerd worden?

risk

Om deze vragen te kunnen beantwoorden heeft TDO technical services een training ontwikkeld die uw medewerkers in staat stelt zelfstandig risico’s te reduceren in uw bedrijf.

Uw medewerkers kunnen na de training de afbreukrisico’s aan uw machines classificeren en kwantificeren in de volgende categorieën:

  • Veiligheid en Arbo
  • Milieu
  • Productiekwaliteit
  • Machinebeschikbaarheid
  • Financiële gevolgen
  • Imagoschade

Naast het kwantificeren van risico’s, kent de cursus ook het ombuigen naar werkbare oplossingen door onderhoudsstrategieën te formuleren. Een onderhoudsstrategie kan preventief onderhoud inhouden of acties op basis van condition based monitoring (CBM), zoals een thermografisch, -ultrasoon of trillings-onderzoek.

Met een dergelijke gestructureerde aanpak kan uw bedrijf binnen afzienbare termijn een risicoreductie realiseren en kan het onderhoud geoptimaliseerd worden.

>> Lees hier meer over Smart Maintenance