THERMOGRAFIE INSPECTIES

“Thermografisch onderzoek identificeert onder andere afwijkingen in installaties voordat deze falen.”

  • Laatste fase lager toestandsbewaking
  • Sedimentdetectie in tanks en buizen
  • Vloeistofniveau meting tanks
  • Interne lekdetectie stoom en vloeistofafsluiters
  • Lekdetectie stoompijpisolatie
  • Overgangsweerstanden elektrische componenten
  • Detectie vloeistoflekkages